Tag Archives: #primatedelmesenextincion

El gibó de Hainan

Tags : 

Els gibons de Hainan només poden trobar-se a la illa de Hainan, al sud de Xina. En un primer moment, es va considerar una subespècie del gibo crestat negre oriental però, el seu pelatge i les seves vocalitzacións el fan únic.

Es tracta d’un primat diurn, arbori, la seva alimentació es basa casi en la seva totalitat en la ingesta de fruites i les femelles donen a llum a una cria cada dos anys!

Gairebé el 80% de la població va desaparèixer en 45 anys, degut a la caça, la pèrdua del seu hàbitat i a la seva presència exclusiva en aquesta illa. Actualment, hi ha només 20 individus adults amb vida, 25 individus visquent en 16km² d’illa. Es tracta de l’espècie de primat amb major grau perill d’extinció en el món.

La primera vegada que es va descobrir, l’espècie ocupava tota l’illa però ara tota la població es troba a la Reserva Natural de Bawangling. Aquesta situació especial crea problemes de aparellament, limitació de recursos i una resistència molt sensible als desastres naturals.

Si l’espècie s’extingeix, es tractarà de la primera espècie de primat desapareguda des del 1700…


Sigues part de la solució per a aquests animals avui