Avís Legal

Avís Legal

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari.

Per a complir el que estableix la Llei 34/2002, en compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

1. DADES IDENTIFICATIVES:

  • Denominació: L’empresa titular del domini web és Fundació Privada Mona (en endavant MONA).
  • Domicili: Carrer Narcís Monturiol número 5, Montornès del Vallès – 08170, Espanya.
  • C.I.F.: G62236898.
  • Dades registrals: inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
    amb el número 1404.
  • Adreça web: la direcció de la nostra web és: www.fundacionmona.org
  • Contacte: info@fundacionmona.org.
  • Telèfon: 972 477 618.

2. ÚS DEL PORTAL:
www.fundaciomona.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a MONA o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MONA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic – il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MONA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. MONA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MONA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: MONA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MONA o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MONA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MONA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de MONA.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: MONA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. MODIFICACIONS: MONA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

6. ENLLAÇOS: En el cas que en www.fundaciomona.org es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MONA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MONA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. DRET D’EXCLUSIÓ: MONA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

8. GENERALITATS: MONA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: MONA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre MONA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


Sigues part de la solució per a aquests animals avui