Bushmeat: Consum d’animals salvatges

Bushmeat: Consum d’animals salvatges

Tags : 

L’origen exacte deL COVID-19 no ha estat encara identificat, però els casos humans de coronavirus són, generalment, transmesos pel consum d’animals salvatges, el denominat “bushmeat”.

El punt en comú dels primers casos del nou coronavirus va ser el mercat d’animals de la ciutat xinesa de Wuhan, a la província de Hubei: aquest va ser l’epicentre de la crisi sanitària declarada a escala mundial.

Una anàlisi filogenètica va suggerir que els ratpenats poden ser l’hoste original d’aquest virus. No obstant això, també es contempla la possibilitat que fos el pangolí l’hoste intermedi que va facilitar la mutació del virus.

Sigui com sigui, l’aparició d’aquest nou coronavirus ha reobert el debat sobre el “bushmeat”. La veritat és que, arran del que ha passat, una estricta prohibició del consum i la cria d’animals salvatges s’està instaurant a tota la Xina i esperem que aquesta s’estengui a altres països.


Sigues part de la solució per a aquests animals avui