Cuidador de 6 mesos

La feina dels voluntaris és tutelada i supervisada diàriament pel cuidador en cap i/o un cuidador expert. De totes les sol•licituds rebudes se’n fa una selecció dos mesos abans del inici de cada període. El voluntari finalment escollit tindrà un mes de prova un cop començat el seu període. Els períodes de voluntariat estan fixats segons les necessitats del centre.

Neteja dels dormitoris dels animals, construcció i manteniment de les instal·lacions, organització d’activitats d’enriquiment, preparació i administració de dietes als primats i registres etològics sobre el seu comportament. També poden participar en feines de jardineria, atenció al públic, tasques administratives o altres, depenent de les aptituds del voluntari.

  • Disponibilitat durant un mínim de 6 mesos. Si ja tingués experiència prèvia en la cura i maneig de primats, el període podria ser menor (mínim de 3 mesos).
  • Coneixement de catalò, castellà i/o anglès.
  • Edad mínima: 20 anys.
  • Tenir una bona forma física i una bona condición mental, ser emocionalment madur, enèrgico, pacient i positiu. Capacitat de treballar en equip i en solitari, iniciativa i autonomia.
  • Els voluntaris que no siguin de la comunitat europea han d’oferir garantia de poder obtenir el Visat per a sis mesos.
  • Els voluntaris hauran de superar el curs d’etologia que s’imparteix al centre.

  • 5 dies a la setmana (que poden incloure el cap de stemana).
  • 8 hores al dia, començant a les 9 i acabant a les 6 (hivern) o a les 8 (estiu).

  • Altres factors que es valoren són: el compromís amb els objectius i filosofia de MONA, alta motivació per a treballar amb pocs recursos i sota condicions climáticas adverses.
  • Allotjament i manutenció no inclosa.

Si vols unir-te a l’equip de MONA, envia el teu CV*

* Clausula recepció currículums


Sigues part de la solució per a aquests animals avui