Bases Legals concurs Instagram #ShareYourMonaTshirt

Fundació Privada Mona (Crta. De Cassà s/n 17457, Riudellots de la Selva, Girona), amb CIF G62236898, és l’organitzadora del concurs “#ShareYourMonaTshirt” en el seu perfil d’Instagram (@fundaciomona)

Data de començament i finalització del concurs

El concurs s’iniciarà el divendres 12 de febrer i finalitzarà el dissabte 27 de febrer a les 23:59h.

Mecànica del concurs i requisits de participació

Per participar en el concurs s’haurà de publicar a Instagram una fotografia en què, d’alguna manera, aparegui la samarreta de Fundació Mona. En aquesta publicació ha d’aparèixer etiquetada Mona (@fundaciomona) així com el hashtag #shareyourmonatshirt

Es pot participar tantes vegades com es vulgui.

Els participants han de ser residents al territori espanyol, concretament, residents a la península.

En relació a la participació de menors d’edat, seran els pares i tutors els únics responsables de controlar i assistir a aquests. Mona no accepta cap reclamació al respecte.

No poden participar en el Concurs els empleats de Mona ni cap persona que hagi participat d’alguna forma en l’organització del Concurs.

Data de realització del concurs i nombre de guanyadors

El diumenge 28 de febrer es decidirà qui és el guanyador / a del concurs i 3 suplents.

El premi

El premi pel guanyador/a és un pack de productes donats per Heüra, Imperfectus, Fusta de maig, Footmoments, BdeGust, Celler La Vinyeta i Grins valorat en 200€. Els premis no es poden canviar pel seu valor en metàl·lic.

Mona enviarà el lot de productes al guanyador/a i l’enviament només s’efectuarà a la península.

Notificació al guanyador/a

Diumenge 28 de febrer es notificarà qui ha resultat guanyador/a del concurs. Es publicarà en el perfil d’Instagram de la Fundació Mona fent esment al guanyador/a perquè contacti amb Mona en 48 hores. Si el guanyador/a no ha contactat amb l’organitzador transcorregudes 48 hores, el premi s’atorgarà al primer suplent, el qual tindrà 48 hores per comunicar-se amb l’organitzador del concurs. I així succeirà també amb els altres 2 suplents en cas de no rebre resposta del primer.

Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del guanyador/a

Els participants del concurs accepten que el seu usuari a Instagram (que ha de ser públic per poder participar en el concurs), el seu nom, la seva foto de perfil pública i fotografia compartida per participar en el concurs, es publiquin en el perfil de l’organitzador per comunicar el guanyador/a del concurs.

Pròrrogues o suspensions

Si causes de força major impedissin la realització del concurs, aquest serà prorrogat i la nova data serà comunicada per l’organitzador d’aquest.

Exoneració de responsabilitat de l’organitzador

Fundació Mona no es farà responsable en cas que el guanyador/a faci un mal ús del premi o incompleixi el que disposen aquestes bases legals.


Cercar

(Español) Facebook

Sigues part de la solució per a aquests animals avui